mgr Magdalena Pierzchała-Iwaniuk

Psychoterapeuta

mgr Magdalena Pierzchała-Iwaniuk

Psychoterapeuta

Ukończyłam całościowe 5-letnie szkolenie podyplomowe przygotowujący do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzone przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Ukończyłam również Szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin" w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.

Europejskiego podejścia do człowieka doświadczyłam ucząc się m.in w Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN University w Holandii.

Od 2010r. zajmuję się wsparciem w kryzysie i sytuacjach trudnych, przez wiele lat pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów osobistych, zawodowych i zdrowotnych, uwikłanymi w relacje rodzinne, mającymi kłopoty w kontaktach interpersonalnych i pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu.

Wykorzystuję w swojej pracy wszelką wiedzę i metody pomocy w celu dostrojenia ich indywidualnie do potrzeb klienta.

Zajmuję się psychoterapią systemową, psychodynamiczną, pracą z ciałem - metoda TRE® oraz terapią Biofeedback.

Regularnie się superwizuję, w każdej z używanych przeze mnie metod, obecnie jestem w procesie certyfikacji na Providera TRE®.

Jestem Mediatorem Sądowym.

Aktualnie ubiegam się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Ukończyłam liczne kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

Formy pomocy oferowane przeze mnie:

  • prowadzenie psychoterapii krótko i długoterminowych,
  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, par, małżeństw, rodzinnej,
  • wsparcie i psychoedukacja, uwalnianie traum i napięć z ciała metodą TRE®
  • terapia EEG Biofeedback

tel. 664 897 314

Pracownia Psychoterapii Relacje,
ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin