Formy pomocy

zakres oferowanej przez nas pomocy

Psycholog dr Agata Poręba

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to proces, który wynika ze spotkania dwóch osób - terapeuty oraz klienta. Spotkanie to już od pierwszego momentu charakteryzuje się wyjątkowym dynamizmem oraz możliwościami. W trakcie sesji terapeutycznych klient może zyskać przestrzeń na zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat swojego wewnętrznego świata oraz sposobów funkcjonowania. Może on również nauczyć się jak być twórcą własnych doświadczeń oraz w jaki sposób realizować swoje potrzeby. W drodze do poznania siebie klientowi towarzyszy terapeutą, który zgodnie ze swoją wiedzą oraz doświadczeniami dostosowuje interwencje, tak aby jak najlepiej przybliżyć klienta do siebie. Psychoterapeuta stwarza takie warunki, aby klient mógł sam dotrzeć do odpowiedzi czy znaleźć drogę do poradzenia sobie z własnymi trudnościami.

Psychoterapia par

Psychoterapia par to proces pomocy skierowany dla osób, które doświadczają trudności bądź kryzysu w relacji partnerskiej lub małżeńskiej. Pomoc osobom pozostającym w związku zawsze odbywa się w obecności dwóch stron relacji oraz jednego lub dwóch terapeutów. Psychoterapeuci zapewniają przestrzeń bezpieczeństwa oraz autentyczności, tak aby każda ze stron relacji mogła przyglądać się sobie oraz swoim sposobom funkcjonowania w relacji. Jest to moment, w którym każda stron może również wyrazić swoje uczucia oraz poddać je refleksji, ale również usłyszeć drugą stronę, tak aby pogłębić wzajemne rozumienie siebie.

psycholog mgr Patrycja Kicman Narojek
Psycholog mgr Aneta Bartnik

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest formą pomocy, która skierowana jest dla rodzin, które doświadczają trudności w obrębie systemu rodzinnego lub trudność jednego z członków rodzinny jest zależy od relacji panujących w niej. Odbywa się ona z udziałem wszystkich członków rodziny oraz jednego lub dwóch terapeutów. W procesie pracy terapeutycznej może pojawić się możliwość spotkania z mniejszą ilością członków rodziny, np. z samymi rodzicami lub z samymi dzie
mi. Psychoterapia rodzinna jest często formą pomocy proponowaną w sytuacji pracy z osobą niepełnoletnią. W trakcie tej pracy wszyscy członkowie rodziny mogą przyjrzeć się wzajemnym relacjom, sposobom komunikowania się czy też przeżywanym trudnościom.

Kontakt do terapeutów:

dr Agata Poręba-Chabros
tel. 609-317-704
mgr Aneta Bartnik
tel. 793-340-640 
dr Anna Aftyka
tel. 692-693-287 
mgr Magdalena Pierzchała-Iwaniuk
tel. 664-897-314
mgr Katarzyna Słowik-Krupa
tel. 883-627-940

mgr Aneta Podświadek
tel. 506-238-210

mgr Klaudia Jabłońska
tel. 538-385-545

mgr Anna Kędzior
tel. 664-023-055

mgr Żaneta Janeczko
tel. 503-343-680

WAŻNE: Jeśli nie odbieramy telefonu, to znaczy, że prawdopodobnie prowadzimy sesję – prosimy o wysłanie wiadomości, oddzwonimy jak tylko będzie to możliwe. Zachęcamy również do kontaktu 10 minut przed pełną godziną.