mgr Aneta Podświadek

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Aneta Podświadek

Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny. Posiadam również doświadczenie w pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy (ok.10 lat byłam członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Opiniuję w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży dla potrzeb sądu.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzę terapię, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, pomagam w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie. Wspieram rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.

Swoją pomoc oferuję dzieciom i młodzieży w sytuacji gdy pojawi/ą się:

 •  obniżony nastrój, depresja,
 •  trudności emocjonalne (agresja, nadpobudliwość, impulsywność),
 •  nieśmiałość, wycofanie, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczej,
 •  trudności w uczeniu się, niska motywacja,
 •  zaburzenia lękowe,  
 • przeżycie traumatycznego wydarzenia/ śmierć bliskiej osoby / rozwód rodziców / choroba / wypadek,
 •  trudności adaptacyjne: nowa szkoła, przeprowadzka, pojawienie się nowego członka rodziny,
 •  przemoc ze strony rówieśników lub osoby dorosłej.

Rodzicom towarzyszę gdy:

 • odczuwają nadmierny lęk o swoje dziecko,
 • pojawia się poczucie bezsilności,
 • mają poczucie, że wychowanie ich przerasta,
 • chcą wesprzeć swoje dziecko w rozwoju,
 • chcą przygotować dziecko do nowej sytuacji (rozwód, choroba, zmiana miejsca zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny).

Zapraszam do kontaktu i rozgoszczenia w bezpiecznej przestrzeni.
tel. 506 – 238 – 210

Pracownia Psychoterapii Relacje,
ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin

 

Aneta Podświadek - ZnanyLekarz.pl