mgr Patrycja Kicman-Narojek

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Patrycja Kicman-Narojek

Psycholog, psychoterapeuta

Posiadam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyłam kwalifikacyjne szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Szkolenie to jest rekomendowane przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego kursu psychoterapii w orientacji psychodynamicznej, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Kurs ten jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Poszerzanie swojej wiedzy w zakresie psychologii i psychoterapii kontynuuję w ramach licznych szkoleń o różnej tematyce (m.in. Pomoc psychologiczna dla osób LGBT- KPH, Studium Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie – I stopień, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Pedagogiczne studia kwalifikacyjne -UMCS, Terapia traumy, Terapia Par-Polski Instytut Psychoterapii, Psychoterapia pacjentów z natręctwami- Polski Instytut Ericsonowski).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym oraz Poradni Psychologicznej w Lublinie. Mam również za sobą doświadczenie pracy w innych branżach niż psychologiczna.
W pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Uznając zasady etyczne swojej profesji korzystam z superwizji. W mojej pracy zawsze najważniejsze jest dobro Klienta.

tel. 600-096-758

Pracownia Psychoterapii Relacje,
ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin