mgr Magda Gieleta

Psycholog, terapeuta uzależnień

mgr Magda Gieleta

Psycholog, terapeuta uzależnień

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Ponadto ukończyłam całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenie to rekomendowane jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. St. Kard. Wyszyńskiego w Lublinie. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień w warunkach poradni ambulatoryjnej.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16 roku życia. Najczęściej są to osoby doświadczające kryzysu emocjonalnego, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, często uzależnione, po próbach samobójczych. Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu terapii osób współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA.

Obecnie jestem w trakcie poszerzania swoich umiejętności w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, kierowanej zarówno dla osób ze schorzeniami neurologicznymi (np. po udarach, wypadkach komunikacyjnych), ale także dla przewlekle zażywających różne substancje psychoaktywne.

Ukończyłam liczne kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoterapii uzależnień. Stale rozwijam swoje umiejętności zawodowe.

W Pracowni Psychoterapii Relacje oferuję swoją pomoc w zakresie prowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej (krótko- i długoterminowej) oraz prowadzenia terapii uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych.

Tel. 502 – 985 – 940

Pracownia Psychoterapii Relacje,

ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin