dr Stanisław Mamcarz

Psycholog, psychoterapeuta

dr Stanisław Mamcarz

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i nauczycielem akademickim. Ukończyłem Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, gdzie również broniłem swój doktorat. Obecnie uczestniczę w czteroletnim kursie psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzonym przez Akademię Psychoterapii INTEREGO. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dotychczas pracowałem w Poradni zdrowia KUL gdzie zdobywałem doświadczenie pracy terapeuty i psychologa.

Pracuję z osobami dorosłymi, które znalazły się w trudnej sytuacji i czują, że potrzebują wsparcia lub pomocy. Pracuję również z parami, które napotkały trudności lub szukają sposobu na odbudowanie relacji.

 

Tel. 501- 365-200

Pracownia Psychoterapii Relacje,
ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin

 

dr Stanisław Mamcarz

Psychologist, psychoterapist

I am a psychologist and academic teacher. I graduated from the Faculty of Social Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin with a degree in psychology, where I also defended my doctorate. Currently I participate in a four-year course of cognitive-behavioral psychotherapy conducted by the Academy of Psychotherapy INTEREGO. I am a member of the Polish Association for Behavioral and Cognitive Therapies.

Previously, I worked at the KUL Health Clinic, where I gained experience as a therapist and psychologist.

I work with adults who find themselves in a difficult situation and feel that they need support or help. I also work with couples who have encountered difficulties or are looking for a way to rebuild their relationship.

Tel no. +48 501 365 200